Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang

Giám Đốc Đại  Chủng  Viện  Sao Biển

Khẩu Hiệu : "Hiền Lành Và Khiêm Nhường"

 

 

Mọi thư từ xin vui lòng gởi đến địa chỉ   ducchanho@yahoo.com  Quý vị là vị khách thứ  Hit Counter 

 

Tiểu sử của Ðức cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

Về Nhà Cha -  Lời của Đức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

Lễ giỗ 5 năm Đức Cha Phêrô  tại San Jose -- LM.  Trần Thiên Long

Bài giảng trong Thánh Lễ giỗ mãn tang 5 năm của Ðức Cha Phêrô---DGM   Giuse Vo Duc Minh

Hinh lễ giỗ 5 năm Đức Cha Phêrô

Bài giảng trong Thánh Lễ giỗ mãn tang 3 năm của Ðức Cha Phêrô  --- DGM   Giuse Vo Duc Minh

Những lời tâm tình với Gia Đình trong Thánh Lễ giỗ 3 năm cũa Đức Cha Phêrô --- DGM Giuse Vo Duc Minh - giao phan Nha Trang

Hi`nh ảnh Dịp lễ giỗ Đệ Tam Huý Nhật của Đức Cha Phêrô tại Giáo Phận Nha Trang

Hi`nh ảnh Dịp lễ giỗ Đệ Tam Huý Nhật của Đức Cha Phêrô tại Giáo Phận San Jose

Hình ảnh Lễ Mồng 2 Tết Bính Tuất tại mộ Đức Cha Phêrô. Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang

Chương Trình Lễ Tưởng Niệm Đệ Nhị Húy Nhật Đức Giám Mục Phêrô 21/05/2003-2005

Tâm Tình gởi Bào Huynh của Đức Cha Phêrô Nhân ngày giỗ giáp 2 năm - Đức Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn  

Nổi Lòng Thương  nhớ Đức Cha Phêrô Nhân ngày giỗ 2 năm -  Cao Minh Anh

Tưởng nhớ Đức Cha Phêrô Nhân ngày giỗ giáp 2 năm - LM.  Hướng Dương

Nhân ngày kỹ niệm Đệ Nhị Huý Nhật cũa Đức Cha Nho tai San Jose - LM. Peter Tiến Linh

Hình ảnh trong ngày lễ kỹ niệm Đệ Nhị Huý Nhật cũa Đức Cha Phêrô tai Giáo Phận Nha Trang

Hình ảnh trong ngày lễ kỹ niệm Đệ Nhị Huý Nhật cũa Đức Cha Phêrô tai Giáo Phận San Jose

Hình Ảnh Của Đức Cha Phêrô

Đức Cha Phêrô Viếng Thăm  Roma

Đức Cha Nho Về Giêrusalem - Cựu Tu Sinh  N.V.K

Hình ảnh trong các ngày lễ tưởng nhớ và thăm viếng Đức Cha Phêrô

Những hình ảnh trong ngày lễ giỗ giáp năm của Đức Cha Phêrô

Never say Goodbye, Đức Cha Nho - Luật Sư  Maria C. Dotuong

Chương Trình Lễ Giỗ Giáp Một Năm 21/05/04 Tưởng Niệm Đức Cha Phêrô

     Những Ghi Nhận Từ lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phêrô  - Lm.Giuse Nguyễn Xuân Đạt

     Bài Sai Cuối Cùng - Lm. FX Nguyễn Chí Cần

     Lễ Giỗ giáp năm của Đức Cha Phêrô Tại Giáo Xứ Bình Cang - Lm. Giuse  Nguyễn Bình An

     Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng - Lm. Bênêđictô Nguyễn Công Phú.

     Những lời tâm tình với Đức Cha Giám Đốc trong lễ giỗ giáp năm - Của Chủng Sinh ĐCVSB - Thầy. Jb. Trần Văn Huy

    Bài giảng lễ giỗ giáp năm của Đức Cha Phêrô tại ĐCVSB - Lm. Giuse Maria Trần Thanh Phong

You Were A Bright and Happy Star  - By Patrick Duy Nguyen of Dalton, MA

A Tribute to My Great-uncle Bishop, now My Brother in Jesus Christ - Johann Chau

Những bài giảng và hình ảnh trong ngày lễ giỗ 100 ngày của Đức Cha Phêrô

Những kỷ niệm khó quên với Đức Cha Nho - Chị em dòng MTG Nha Trang

   Những bài viết kỷ niệm và thương nhớ Đức Cha Phêrô -  ( English & Vietnamese )

Lời vĩnh biệt của Linh Mục Đại Diện Giáo Phận Nha Trang - Lm. Benoit Nguyễn Công Phú

Thương Tiếc Một Tấm Lòng Ðã Khuất: Kính Nhớ Ðức cố GM Phêrô - LM  JB Nguyễn Hữu Bút

Bài  giảng trong Đại Tang Lễ của Đức Cha Phêrô - Đức Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn  

Lời giã biệt Đức Cha Giám Đốc Phêrô Nguyễn Văn Nho - Chủng Sinh Đại Chủng Viện Sao Biển

     Thành Kính Tri Ân của Thân Nhân Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Thương Kính Tiễn Biệt của Thân Nhân Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Tường Trình về Đại Lể an Táng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Tất cả những điện thư Phân Ưu và Chia Buồn của các ĐHY - ĐGM và các Giáo Phận

 

Michael Kors Outlet Louis Vuitton Outlet michael kors outlet Louis Vuitton Outlet jordan 6 sport blue louis vuitton outlet kate spade outlet thunder 14s thunder 14s coach factory outlet kate spade diper bag jordan 3 wolf grey michael kors outlet kate spade diper bag louis vuitton outlet louis vuitton outlet Lebron 11 louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s