Tiểu Sử của

Ðức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

 

1937 - 2003

 

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho sinh ngày 25/01/1937 Tại Võ Cang (Giáo Xứ Bình Cang) - Nhatrang Khánh Hoà.

1948 - 1954 : Học Tiểu Chủng Viện (TCV) Nha Trang

1955 - 1957 : Giám thị tại TCV Làng Sông, Quy nhơn

1957 - 1960 : Học tại trường Thiên Hựu (Providence) Huế

1960 - 1967 : Học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt - Tốt nghiệp cử nhân thần học.
     Thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 Do Ðức Cố Hồng Y Phan. Xav. Nguyễn Văn Thuận

1968             : Tốt nghiệp cử nhân Văn khoa đại học Ðà Lạt

1968 - 1971 : Hiệu trưởng kiêm Giám luật và Giám học Tiểu chủng viện Sao Biển

1971 - 1975 : Du học tại Rôma - Tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Giáo hoàng Ðại học GREGORIANA

1975 - 1979 : Giám Ðốc Ðại chủng viện (ÐCV) Sao Biển

1979 - 1991 : Giám Ðốc ÐCV Sao Biển kiêm quản xứ Hà Dừa

1991 - 2003 : Giám Ðốc Ðại chủng viện Sao Biển

1997              Được Tòa Thánh đặt làm Giám Mục Phó giáo phận Nha Trang với quyền kế vị - Tấn phong giám mục ngày 18 tháng 6 năm 1997 do Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Giám mục Giáo Phận Nhatrang

Khẩu hiệu Giám Mục: " Hiền Lành và Khiêm nhường " ( Mitis Et Humilis )

Năm 2001 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giám Mục về Thánh Nhạc và Nghệ Thuật Thánh nhiệm kỳ 2001 - 2004

Ðược Chúa gọi về lúc 23h36 ngày 21/05/2003.

 

An táng tại Nhà thờ Chính Tòa - Nha Trang - 27/05/2003

 

 


Back to  Home Page