Tiểu Sử của

Ðức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

 

1937 - 2003

 

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho sinh ngày 25/01/1937 Tại Võ Cang (Giáo Xứ Bình Cang) - Nhatrang Khánh Hoà.

1948 - 1954 : Học Tiểu Chủng Viện (TCV) Nha Trang

1955 - 1957 : Giám thị tại TCV Làng Sông, Quy nhơn

1957 - 1960 : Học tại trường Thiên Hựu (Providence) Huế

1960 - 1967 : Học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt - Tốt nghiệp cử nhân thần học.
     Thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 Do Ðức Cố Hồng Y Phan. Xav. Nguyễn Văn Thuận

1968             : Tốt nghiệp cử nhân Văn khoa đại học Ðà Lạt

1968 - 1971 : Hiệu trưởng kiêm Giám luật và Giám học Tiểu chủng viện Sao Biển

1971 - 1975 : Du học tại Rôma - Tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Giáo hoàng Ðại học GREGORIANA

1975 - 1979 : Giám Ðốc Ðại chủng viện (ÐCV) Sao Biển

1979 - 1991 : Giám Ðốc ÐCV Sao Biển kiêm quản xứ Hà Dừa

1991 - 2003 : Giám Ðốc Ðại chủng viện Sao Biển

1997              Được Tòa Thánh đặt làm Giám Mục Phó giáo phận Nha Trang với quyền kế vị - Tấn phong giám mục ngày 18 tháng 6 năm 1997 do Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Giám mục Giáo Phận Nhatrang

Khẩu hiệu Giám Mục: " Hiền Lành và Khiêm nhường " ( Mitis Et Humilis )

Năm 2001 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giám Mục về Thánh Nhạc và Nghệ Thuật Thánh nhiệm kỳ 2001 - 2004

Ðược Chúa gọi về lúc 23h36 ngày 21/05/2003.

 

An táng tại Nhà thờ Chính Tòa - Nha Trang - 27/05/2003

 

 


Back to  Home Page

thunder 14s louis vuitton outlet coach factory outlet kate spade outlet louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet jordan 14 thunder sport blue 6s michael kors outlet wolf grey 3s lebron 11 jordan 14 thunder louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 wolf grey wolf grey 3s michael kors outlet Foamposites louis vuitton outlet