BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE VƠ ĐỨC MINH
TRONG DỊP LỄ GIỖ 5 NĂM CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHO
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH T̉A

Ngày 21 tháng 5 năm 2008Trọng kính Đức Cha Phaolô
Kính thưa anh chị em trong hàng Linh mục, các tu sĩ, chủng sinh.
Kính thưa quư thân bằng quyến thuộc linh tộc, huyết tộc, thân tộc của Đức Cha cố Phêrô và thưa anh chị em.

Lễ Giỗ năm nay của Đức Cha Phêrô thật là đặc biệt, có thể nói là cả giáo phận nhớ đến, biết ơn và gắn bó với Đức Cha Phêrô. Sự hiện diện của Linh mục đoàn nói lên ḷng yêu mến hiệp nhất của hàng Linh mục đối với người đă khuất.

Và đặc biệt có lẽ rất nhiều người ngạc nhiên v́ trong Thánh lễ chiều hôm nay lẽ ra Đức Cha Chính Phaolô chủ sự, bởi v́ Ngài là Giám mục của chúng ta. Ngài đă truyền chức Giám mục cho Đức Cha Phêrô, nhưng khi tôi thưa với Ngài : “xin Đức Cha chủ sự”, Ngài xúc động và nói với tôi: “Đức Cha Phó làm thay tôi, v́ mỗi khi nhắc đến Đức Cha Nho tôi không cầm được và thế nào tôi cũng phải khóc!”.

Với tâm t́nh đó của Đức Cha Chính, kính thưa Đức Cha con cũng muốn khóc khi chia sẻ hoàn toàn tâm t́nh của Đức Cha nhớ đến Đức Cha Phêrô. Và hàng Linh mục của giáo phận chiều hôm nay trong ḷng nhà thờ Chính Ṭa dịp năm thánh 75 năm như một ḷng một ư với Đức Cha nhớ đến một người anh em, một người bạn, một người Cha, một người Thầy trong chức Linh mục là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho để rồi từ đó ta cầu nguyện các Thánh thông công.

Dầu sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa, v́ thế tôi tin rằng Đức Cha Phêrô hiện diện với chúng ta trong mầu nhiệm thánh chúng ta đang cử hành. Đức Cha Phêrô bằng những giác quan không phải b́nh thường như chúng ta nhưng Ngài vẫn sống như bài đọc thứ nhất trích sách Khôn ngoan đă gợi lên cho chúng ta: “linh hồn của người công chính ở trong tay Chúa”.

V́ vậy một cách nào đó Ngài vẫn nghe lời Chúa như chúng ta. Ngài hiệp thông với chúng ta trong mầu nhiệm các thánh thông công để rồi khi chúng ta cử hành Thánh lễ nhớ đến Ngài, cầu nguyện cho Ngài th́ Ngài như muốn nói với chúng ta rằng: Trong sự hiệp thông với tất cả cộng đoàn chúng ta hăy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi để dâng lời tạ ơn. Bởi v́ như Chúa Giêsu, Ngài trở nên thật sự người con vô cùng hiếu thảo đối với Chúa Cha khi Ngài đến trong thế gian. Ngài thực hiện điều mà Chúa Cha mong ước mà Ngài đă công bố đó là “không có t́nh yêu nào lớn hơn t́nh yêu của người trao ban sự sống v́ người ḿnh yêu thương”. Ngài yêu thương cho đến cùng, yêu thương cho đến mầu nhiệm Thánh giá, yêu thương như h́nh ảnh của hạt lúa ḿ rơi xuống đất, mục nát đi để trở nên bông hạt phong phú.

V́ vậy đời sống của người tín hữu cách chung, đời sống của Linh mục, của người Giám mục làm theo Chúa Giêsu Kitô để trở nên người con có hiếu đối với Chúa Cha.

Mỗi người trong những khả năng, trong những phận vụ mà Thiên Chúa tín nhiệm đặt để, giao phó cho ḿnh, ḿnh phải theo Chúa Giêsu bỏ ḿnh, vác Thánh giá hằng ngày đi theo Chúa, để đến độ trở nên đồng h́nh đồng dạng với Chúa, trở nên hạt lúa ḿ rơi vào ḷng đất mục nát đi.

Đời sống của người tông đồ từ lúc mới bước chân vào chủng viện, rồi tiến đến chức Linh mục, rồi làm Giám mục, cuối cùng cũng chỉ là người môn đệ, người tông đồ mà Thiên Chúa tuyển chọn giao phó cho Đức Giêsu và Hội Thánh.

V́ vậy hạnh phúc dường bao khi đi theo con đường Chúa Giêsu, con đường của mầu nhiệm thánh giá, con đường của mầu nhiệm trao ban, trao ban cho đến cùng tất cả t́nh yêu thương, sức khoẻ, mọi khả năng mà Chúa uỷ thác cho ḿnh để phục vụ anh em của ḿnh. Nhắc đến Đức Cha Phêrô một trong những nét mà không ai có thể quên được đó là sự hiền lành và khiêm nhường của Ngài trong ḷng giáo phận, ở giữa anh em Linh mục, ở giữa các chủng sinh để rồi qua sự hiền lành và khiêm nhường Ngài chiếu toả một cách nào đó khuôn mặt và đời sống của Chúa Giêsu Kitô đấng đă xưng ḿnh là HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG trong ḷng.

V́ thế ngày hôm nay Giáo phận hợp nhau quanh vị chủ chăn là Đức Cha Phaolô kính yêu của chúng ta để nhớ đến và cầu nguyện cho Đức Cha Phó Phêrô, chúng ta muốn gợi lên một vài tâm t́nh đó để như mặc lấy điều mà Đức cha Phêrô muốn nhắc nhủ với chúng ta. Hạnh phúc đích thực đó là thuộc về Chúa Giêsu để những ǵ Ngài nói ḿnh truyền đạt lại, những ǵ Ngài làm ḿnh thực hiện lại, những ǵ Ngài thao thức ḿnh cố gắng chia sẻ và cùng cộng tác với nhau hầu trở nên thật sự những người con có hiếu đối với Cha trên trời.

Anh chị em rất thân mến, Lời Chúa chúng ta vừa nghe, đời sống của Đức Cha Phêrô mà chúng ta yêu mến, biết ơn và tưởng nhớ một cách đặc biệt trong dịp lễ giỗ 5 năm khiến cho chúng ta thêm niềm hy vọng trong chính đời sống của chúng ta, và khi chúng ta gắn bó, yêu mến, biết ơn Đức Cha Phêrô như vậy th́ bên cạnh Chúa chắc chắn Ngài hiền lành và khiêm nhượng nhưng luôn luôn thưa với Chúa rằng:

Xin Chúa nhớ đến Giáo phận Nha Trang, xin Chúa nhớ đến Đức Cha, hàng Linh mục, tu sĩ, chủng sinh, nhớ đến các thân bằng quyến thuộc, linh tộc, huyết tộc của con, nhớ đến tất cả mọi người mà Chúa đă trao phó cho con, yêu thương phục vụ con khi c̣n ở đời này và giờ đây bên cạnh Chúa con vẫn không quên mà hằng ngày liên lĩ con vẫn chuyển cầu cho họ.

Amen.

Nguyn Anh Toàn viết lại từ video.

Back to Home Page

michael kors outlet coach factory outlet kate spade outlet Michael Kors Outlet lebron 12 kate spade outlet kate spade diper bag kate spade outlet sport blue 6s michael kors outlet sport blue 6s michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet michael kors outlet louis vuitton purses louis vuitton outlet