THÀNH KÍNH TRI ÂN  CỦA THÂN NHÂN

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHO

 

 

Trọng kính Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang,   Kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam    

Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế

Trọng kính Quư Đức Cha Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Trọng kính Đức Giám Mục các Giáo Phận

Trọng kính Đức Cha Giám Quản và Đức Viện Phụ

Quư Cha Tổng Đại Diện 

Quư Cha Hạt Trưởng

Quư Bề Trên

Quư chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh

Quư đại diện các tôn giáo

Quư tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa

     Từ miền đất Hoa Kỳ cũng như tại quê hương Việt Nam , chúng con trở về đây trong niềm đau xót vô bờ v́ sự ra đi bất ngờ của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang - Người Em, người Anh, người Cậu, người Chú, và người Ông thân yêu của gia đ́nh chúng con đă ra đi không một lời vĩnh biệt. Bao nhiêu ḍng nước mắt tuôn trào, khóc thương và vô cùng thương tiếc Đức Cha Phêrô vừa vĩnh biệt trần gian. Trong tâm t́nh vô cùng thương tiếc, chúng con đă hướng về quê hương mà mường tượng ra quang cảnh của những ngày tang chế hôm nay, đă, đang và vẫn được diễn biến tuần tự. Chính qua đó mà chúng con đă cảm nghiệm được t́nh yêu thương cao cả, sự quan tâm lo lắng của Đức Cha, Quư Cha, Quư Soeurs và Quư Thầy đă dành cho Đức Cha Phêrô thân yêu của gia đ́nh chúng con.

     Chúng con cảm nhận được tâm t́nh hiệp thông sâu xa của Quư Đức Cha, Quư Cha Tổng Đại Diện, Quư Cha Hạt Trưởng, Quư Bề Trên, Quư Cha trong và ngoài Giáo Phận, quư tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa, đă không ngừng chia sẻ nỗi đau cùng gia đ́nh chúng con trong những ngày vừa qua, và nhất là hôm nay đă hy sinh thời gian quư báu đến hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện và tiễn đưa linh cửu Đức Cha Phêrô về nơi an nghỉ cuối cùng.

     Kế đến, chúng con xin bái đầu cảm ơn Đức Hồng Y đă gửi đại diện đến thành kính phân ưu và dự Lễ An Táng hôm nay, để tiễn biệt Đức Cha Phêrô lần cuối. Chúng con cũng chân thành cám ơn Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận thành phố Hồ Chí Minh và Cha Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo đă dâng Thánh Lễ Tẩm Liệm cho Đức Cha Phêrô trước khi đưa linh cửu Ngài về Nha Trang.

     Tiếp đến, chúng con cũng chân thành tri ân Đức Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh Ṭa Thánh, Đức Hồng Y Sepe, Bộ Trưởng bộ Truyền Giáo, Đức Giám Mục McGrath, Giáo Phận San Jose, California và nhiều quư Đức Cha, quư Đức Ông, quư Bề Trên các ḍng, quư Cha, quư ân nhân và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tại Hải Ngoại đă gởi điện thư phân ưu đến Giáo Phận và Tang Quyến.

     Tiếp theo, gia đ́nh chúng tôi xin chân thành cám ơn quư Đại diện các Tôn Giáo Bạn đă đến tham dự Tang Lễ. Chúng tôi cũng xin cám ơn đặc biệt quư chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh đă tạo điều kiện thuận lợi cho Đại Tang Lễ được hoàn thành mỹ măn.

     Cuối cùng, chúng tôi cũng xin cám ơn Ban Tổ Chức Tang Lễ đă quan tâm sắp xếp chu đáo để nhờ đó mọi tổ chức Tang Lễ được diễn ra trong trật tự, nghiêm trang và tốt đẹp.

     Chúng con xin thành kính tri ân và nguyện xin Thiên Chúa đáp trả công ơn xứng đáng thay cho chúng con.

 

Tang quyến chân thành cảm tạ

Bào tỷ: Ông Bà Nguyễn Khen - USA

Bào huynh: Ông Nguyễn Bá - VN

và toàn thể gia quyến tại Việt Nam và Hải Ngoại

Đọc tại Nhà Thờ Chính Ṭa Nha Trang - 27/05/2003

 

Back to  Home Page

louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet Michael Kors Outlet louis vuitton outlet sport blue 6s michael kors outlet louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet Michael Kors Outlet michael kors outlet louis vuitton outlet Lebron 11 michael kors outlet michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors outlet michael kors outlet Lebron 11